IZJAVA IZ ČLANA 50 ZJN SE NE TREBA OVJERAVATI KOD NADLEŽNOG ORGANA