DOSTAVLJANJE PONUDA ZA VIŠE LOTOVA ZAJEDNO, ALI UZ RAZGRANIČENJE OBRAZACA JE PRIHVATLJIVO