DOSTAVLJANJE LICENCE KAO DOKAZA IZ ČLANA 45 ZJN BIH NAKON POTPISIVANJA UGOVORA SE NE MOŽE ZAHTIJEVATI OD SVAKOG ČLANA GRUPE PONUĐAČA