DEFINISANJE OPERATIVNOG TROŠKA (UDALJENOST OD MJESTA ISPORUKE) KAO KRITERIJA KOD EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE JE U SKLADU SA ZAKONOM