AKO SU TRAŽENI ELEKTRIČARI, A DOSTAVLJENA DOKUMENTACIJA ZA ELEKTROTEHNIČARE TO JE PRIHVATLJIVO JER SU I ELEKTROTEHNIČARI ELEKTROSTRUKE