UKOLIKO PONUĐAČ ODGOĐENO PLAĆA PDV SPORAZUMOM SA UINO NJEGOVA POTVRDA O PDV JE UREDU