REZERVISAN UGOVOR – UO MOŽE POSTAVITI USLOVE DA SVI ČLANOVI GRUPE MORAJU ISPUNJAVATI USLOVE IZ ČL 9