ODREĐIVANJE KVALIFIKACIONIH USLOVA (UKOLIKO SE TRAŽE) KOD KONKURENTSKOG ZAHTJEVA OSTAVLJENO JE NA DISPOZICIJU UGOVORNIM ORGANIMA