AKO NIJE IZRIČITO TRAŽENO DA SE PONUĐAČI MORAJU PRIDRŽAVATI OPC OBRASCA KOD FORMIRANJA CIJENE GORIVA NE MORAJU SE PRIDRŽAVATI