13-Pregovarački postupak bez objave obavještenja_robe bs.docx