PRIMJENA ČLANA 52 NA BRAČNOG-VANBRAČNOG PARTNERA NAKON PRESTANKA BRAKA