ZAHTJEVE U VEZI SA REPROGRAMIRANIM ISPUNJAVANJEM OBAVEZA UO MORA POSTAVITI U SKLADU SA ZAKONOM