URŽ JE DUŽAN VRŠITI PROVJERU I KONTROLU UPLATA TAKSI NA ŽALBE