UO U IZJAŠNJENJU NE SMIJE IZLAZITI VAN ŽALBENIH NAVODA