UO NE MOŽE U TD ODREDITI DA PO ČL.45 NIJE KVALIFIKOVAN PONUĐAČ KOJI IZMIRI SAMO JEDNU OBAVEZU U SL.REPROGRAM.OBAVEZA