UO NE MOŽE PONUĐAČE OSLOBODITI DOSTAVE IZJAVE 45 ČAK I KAD U PONUDI DOSTAVE DOKAZE IZ ČL 45