UO JE OVLAŠTEN DA PISMENO ZATRAŽI POJAŠNJENJE DOKUMENATA IZ ČL 45 OD IZDAVAOCA