UKOLIKO USVAJA ŽALBU NA TD UGOVORNI ORGAN JE OBAVEZAN PRVO DONIJETI RJEŠENJE PA ONDA IZVRŠITI IZMJENU