UKOLIKO UO KORISTI PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE DUŽAN JE DETALJNO OBJASNITI RAZLOGE ZA TO