UKOLIKO SE ODLUKA UO TEMELJI NA RJEŠENJU URŽ UO NIJE OBAVEZAN DA SAČINJAVA NOVI ZAPISNIK O OCJENI PONUDA