UKOLIKO JE UO VRŠIO IZMJENE TD I NAVEO DA SE NA NOVIM ANEKSIMA DOSTAVLJAJU PONUDE PONUĐAČI SU DUŽNI TAKO URADITI