UKOLIKO JE PONUĐAČ IZOSTAVIO UPISATI BROJ NABAVKE NA KOVERTU NJEGOVA PONUDA JE UREDNO DOSTAVLJENA