UKOLIKO JE NUMERISANA PONUDA, ALI NIJE NA NAČIN KAKO JE UO TRAŽIO PONUDA JE UREDU