UKOLIKO JE NA OBRASCIMA ROK ZA DOSTAVU PONUDE UPISAN KAO DATUM PONUDE, A PONUDA RANIJE DOSTAVLJENA NIJE RIJEČ O RAZLOGU ZA ODBACIVANJE PONUDE