UKOLIKO JE IZJAVU IZ ČL 52 POTPISAO DIREKTOR NEMA POTREBE DA ISTO RADI I PROKURIST