U SLUČAJU USVAJANJA ŽALBE SVAKO ODGAĐANJE ISPRAVLJANJA RADNJE PREDSTAVLJA KRŠENJE ČLANA 100 ZJN