U CILJU UTVRĐIVANJA DA LI ROBA ISPUNJAVA TEHNIČKE KARAKTERISTIKE UO MOŽE PROVJERAVATI INTERNET STRANICU