TD MORA SADRŽAVATI PODATKE O DOKAZIMA IZ ČLANA 46 KOJE DOSTAVLJAJU LICA KOJA SVOJU SPOSOBNOST OBAVLJANJA PROFESIONALNE DJELATNOSTI DOKAZUJU POTVRDOM NADLEŽNOG ORGANA