SVAKO KO JE PRETRPIO ŠTETU ZBOG POVREDA ZJN IMA PRAVO NA NAKNADU ŠTETE ZBOG IZMAKLE DOBITI