RJEŠENJE O IZMJENAMA PODATAKA VALIDAN JE DOKAZ SPOSOBNOSTI OBAVLJANJA PROFESIONALNE DJELATNOSTI