PRUŽANJE JAVNE KOMUNIKACIONE MREŽE ILI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJSKIH USLUGA KAO IZUZEĆE – JOŠ UVIJEK NIJE PRIMJENJIVO