PRAVILNIK O FORMI GARANCIJE NE PROPISUJE NAČIN NA KOJI FOLIJA TREBA BITI ZATVORENA PA AKO SAMO IMA NALJEPNICU S PEČATOM I POTPISOM TO JE PRIHVATLJIVO