NEZAOKRUŽIVANJE OPCIJE DA LI PONUĐAČ IMA NAMJERU PODUGOVARANJA NE ČINI PONUDU NIŠTAVOM