NEUPISIVANJE OZNAKE “OTVARA KOMISIJA” NE MOŽE BITI RAZLOG ZA ELIMINACIJU PONUDE PONUĐAČA