IZJAŠNJENJE SE DOSTAVLJA URŽ-U SAMO U SLUČAJU POTPUNO NEOSNOVANE ŽALBE