AUTORIZACIJA PONUĐAČA MOŽE BITI USLOV U TD UKOLIKO JE RIJEČ O ROBI KOJA NIJE ROBA ŠIROKE POTROŠNJE