AKTIVNO JE LEGITIMISAN PONUĐAČ KOJI JE PREUZEO TD I DOKAZAO DA MU JE PRIČINJENA ŠTETA POSTUPANJEM UO