UKOLIKO JE U POTVRDI ISKAZAN IZNOS SA PDV POTVRDA JE UREDU AKO JE SPISAK IZVRŠENIH UGOVORA UREDNO DOSTAVLJEN