ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA MORA SADRŽAVATI PODATKE O POJAŠNJENJIMA PONUDE