UO MOŽE ODREDITI U TD DA KOD NABAVKE OSIGURANJA PREMIJSKI SISTEM X-AO NIJE ZA NJEG OBAVEZUJUĆI