PEČAT ZALIJEPLJEN NA GARANCIJI ZA OZBILJNOST PONUDE MORA ZAHVATITI I DIO MIMO NALJEPNICE