MINIMUM PONUĐAČA KOJI MOGU ISPUNITI ZAHTJEVE IZ TD DA BI BIO ZADOVOLJEN PRINCIP KONKURENTNOSTI JE 2