UO JE OBAVEZAN ODBACITI PONUDU AKO PONUĐAČ OSNOVANO NIJE OBJASNIO CIJENU