PROPUSTI DA SE PARAFIRA SVAKA STRANICA PONUDE NE MOGU BITI OSNOV ZA ODBACIVANJE PONUDE