NEDOSTATAK ADEKVATNOG ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA MOŽE IMATI ZA POSLJEDICU PONIŠTENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE