KONZORCIJ SVA PRAVA ŠTITI U KONZORCIJU, PA I U ŽALBENOM POSTUPKU, A NE SAMOSTALNO ČLANOVI