UO JE O IZMJENAMA TD DUŽAN OBAVIJESTITI POTENCIJALNE PONUĐAČE