UKOLIKO ŽALITELJ U OSTAVLJENOM ROKU NE UPLATI TAKSU ODBACUJE SE ŽALBA, IAKO JE NAKON ROKA UPLATIO TAKSU