UKOLIKO POSTOJI KRUG POTENCIJALNIH PONUĐAČA KOJI MOGU PONUDE PODNIJETI KONKURENCIJA JE OMOGUĆENA