UKOLIKO JE JN PODIJELJENA NA LOTOVE NE MOŽE PONUĐAČ ZA NEKI LOT SAM UČESTVOVATI, A ZA DRUGI KAO GRUPA PONUĐAČA